Showing all 7 results

Show sidebar

Ծովախեցգետին Սանտա Բրեմոր թագավորական 250գ

4,480 AMD

Ծովախեցգետնի ձողիկներ բնական մսով Վիչի 200գ

1,290 AMD

Ծովախեցգետնի ձողիկներ Սանտա Բրեմոր 200գ

850 AMD

Ծովախեցգետնի ձողիկներ Սանտա Բրեմոր էկոնոմ 200գ

410 AMD

Ծովախեցգետնի ձողիկներ սուրիմիի սառեցված Վիչի 200գ

560 AMD

Ծովախեցգետնի միս սուրիմիի սառեցված Վիչի 200գ 5000

560 AMD

Կրիվետկա թագավորական պատյանով և գլխիկով Վիչի 500գ 4991

4,250 AMD