Showing 1–12 of 13 results

Show sidebar

Անար․ խտ. եփած կաթ. Կարովկա իզ Կարենովկի 8,5% 370գ

540 AMD

Եփ․ խտ․ կաթ շաքարով Վարյոնկա 4% Գուստիար 370գ

730 AMD

Եփ․ խտ․ կաթ շաքարով Վարյոնկա 4% Սովետական 360գ

670 AMD

Եփ․ խտ․ կաթ շաքարով Վարյոնկա 8,5% Ալեքսևսկայա 360գ

870 AMD

Խտ․ ամբո․ կաթ շաքարով 8,5% Ալեքսևսկայա բաց․ 360գ

890 AMD

Խտաց. կաթ շաքասրով Կարենովսկայա 0,2% 270գ

390 AMD

Խտացրած Կաթ Եփած Կարովկա իզ Կարենովկի 8․5% 360գ

840 AMD

Խտացրած կաթ եփած Մալոչնիյ Ստանդարտ 380գ ժ/բ

620 AMD

Խտացրած կաթ կակաոյով Մալոչնիյ Ստանդարտ 380գ ժ/բ

580 AMD

Խտացրած կաթ շաքարով Մալոչնիյ Ստանդարտ 380գ ժ/բ

710 AMD

Խտացրած կաթ շաքարով Ռուսլադա 8,5% 370գ

500 AMD

Խտացրած կաթ շաքարով Սովետական բացիչով 380գ

670 AMD